- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
header bedrijfsongeval claimen
Bedrijfsongevallen

Via deze website verhaalt u gratis uw letselschade van een bedrijfsongeval. Aangesloten juristen, advocaten en artsen staan u bij. Vul de LetselschadeTest hieronder in om te zien of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Meer informatie over verschillende soorten bedrijfsongevallen kunt u vinden op deze pagina.

De Letselschadetest
Letselschade Test

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

  • snel - binnen 5 minuten
  • makkelijk - korte vragen
  • direct uitslag - via email
  • gratis en vrijblijvend advies
  • mogelijk contact met een kantoor in uw buurt
AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15915 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)

Werken op hoogte

Het vallen bij werken op hoogte is het meest voorkomende type van bedrijfsongeval. Werken op hoogte schept dus werkomstandigheden waarbij het risico op bedrijfsongevallen relatief hoog is. Gedacht kan worden aan ongevallen waarbij men tijdens het werk op daken komt, in de onmiddellijke nabijheid komt van randen van verdiepingsvloeren, balkons en werkbordessen. Een voorbeeld werken op steigers, een trap of een helling. Wanneer dit type bedrijfsongeval voorkomt, is het letsel vaak serieus: 34 % van alle ernstige bedrijfsongevallen komt voort uit vallen.

De werkgever is verplicht op plaatsen waar gevaar bestaat voor vallen, een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aan te brengen. Valgevaar moet verder worden voorkomen door hekwerken en leuningen. Ook kan zijn dat een vangnet geplaatst kan worden. Het gebruik van een ladder als werkplek is slechts onder voorwaarden toegestaan. De opbouw, het afbreken en het ingrijpend wijzigen van een steiger mag alleen worden gedaan door werknemers met een specifieke opleiding en onder leiding van een deskundig en bevoegd persoon. Het risico op ongevallen moet zo goed mogelijk geminimaliseerd zijn.

Uitglijden of struikelen

Situaties waarin men uitglijdt of struikelt zijn eenvoudig voor te stellen. Zij kunnen ook in elke werksituaties voorkomen en ook dit is een bedrijfsongeval. De oorzaken zijn eenvoudig voor te stellen: een gladde vloer of trap, gladde schoenen of een combinatie hiervan, rondslingerende voorwerpen, oneffenheden in de vloer, kabels of gewoon een misstap.

In de werksituatie heeft de werkgever een zorgplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de werknemer uitglijdt of struikelt. Hij dient te zorgen voor een stroeve vloer althans een vloer die niet glad is - of antislipschoenen, hij dient actie te nemen om de werkruimte vrij van obstakels te houden, waartoe hij instructies dient te geven en daar toezicht op moet houden.

Vallende objecten

In bredere zin denken we hier aan ongevallen waarbij het slachtoffer werkt met, of tijdens het werk in de directe nabijheid is van voorwerpen die tegen je aan kunnen rollen, schuiven of glijden. Voorbeelden zijn: losse materialen, zoals (gestapelde) pallets,, staven, pijpen, containers, dozen, vaten, stenen, zand of andere losse materialen.

De werkgever is verantwoordelijk om maatregelen te treffen om voorwerpen vast te zetten of te zekeren, hij dient er voor te zorgen dat de werknemer zich op een veilige werkplek bevindt, dat er voldoende controle over verplaatsing of beweging van voorwerpen is, dat er een goede en stevige plek is voor het plaatsen van voorwerpen, dat werknemers veiligheidshelmen of schoenen dragen, etc.

Bewegende delen machines

Een grote categorie bedrijfsongevallen betreft ongevallen die plaats vinden wanneer het men met een machine werkt – of in de directe nabijheid daarvan – en waarbij hij door de bewegende delen van die machine letsel oploopt. We hebben het dan over machines voor het bewerken en verwerken van materialen (zoals draaibanken, boormachines, zaagmachines, snijmachines, persen), machines voor oppervlaktebewerking (schaven, schuren, reinigen), voor assemblage, voor vullen of verpakken, voor transporteren (transportbanden bijvoorbeeld), grondbewerkings- en landbouwmachines, pompen, ventilatoren, compressoren, etc. Dergelijke bedrijfsongevallen leiden heel vaak tot een vorm van blijvend letsel, met name amputaties.

Uit onderzoek is gebleken dat bij 30% van bedrijfsongevallen met machines de afscherming ontbreekt, bij 29% is deze wel aanwezig maar onvoldoende, bij 13% is de afscherming verwijderd of gedeactiveerd en bij 9% van dit soort bedrijfsongevallen is de afscherming door het slachtoffer bewust weggehaald omzeild. Vaak gebeurd dit om het productie niveau omhoog te brengen.

Er gelden vanuit overheidswege veel voorschriften die betrekking hebben op de veiligheid voor werknemers die werken met machines. Het betreft voorschriften voor machinebeveiliging (fysieke afscherming, automatische afslagsystemen e.d.), keuring en onderhoud van machines, voldoende informatieverstrekking aan en opleiding van de werknemers, inrichting van de werkplaats. Alsmede instructies en een VCA opleiding.

Werken met heftrucks

Het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden blijkt de hoofdoorzaak van een enorme aantal ongelukken met hef- en magazijntrucks. Ook beknellingen komen voor en veel vingers, enkels en voeten zijn blijvend verminkt als gevolg van aanrijdingen,schuivende lading of ledenmaten die niet binnenboord worden gehouden. De het is de verantwoordelijkheid t van de werkgever om dit type bedrijfsongeval te voorkomen dit bestaat er onder meer uit dat hij alleen heftruckchauffeurs mag inzetten die een opleiding hebben gevolgd, verder dient de heftruck goed onderhouden te zijn en de werkplek dient veilig te zijn ingericht (scheiding heftrucks- van voetgangerszones, voldoende manoeuvreerruimte, goed uitzicht) ook dient hij te zorgen voor geluidssignalering, snelheidsbegrenzing en achteruitkijkspiegels.

Explosies

Bedrijfsongevallen met explosies kunnen zich voordoen wanneer men werkt met apparaten, toestellen en voorwerpen die onder druk kunnen staan, wanneer het slachtoffer werkt met explosiegevaarlijke stoffen of zich tijdens het werk in de directe nabijheid hiervan bevindt. Bij dit soort gevaarlijke stoffen kunnen we denken aan hete vloeistoffen, biologische, radioactieve, giftige, bijtende of irriterende stoffen, etc.

Uiteraard heeft de werkgever de zorgplicht voor geschikte apparatuur, voldoende onderricht en instructie van zijn werknemers om met deze apparatuur en stoffen om te kunnen gaan, het zorgen van afscheiding tussen ontstekingsbron en explosief mengsel, de aanwezigheid van plannen en procedures om het ontstaan van onveilige explosieve situaties te voorkomen.

Verkeersongevallen in het werk

Verkeersongevallen is ook een van de grootse oorzaken categorie bedrijfsongevallen bestaat uit verkeersongelukken die werknemers overkomen in de uitvoering van de werkzaamheden. Aan het gemotoriseerd verkeer zijn immers door velen met grote regelmaat gelopen risico's van ongevallen verbonden en voor werknemers is dit niet anders.

De wettelijke zorgplicht van de werkgever ziet op de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer en van de te gebruiken werktuigen. De werkgever die de werknemer met een bedrijfsauto laat werken, heeft zo de verplichting om te zorgen dat de auto voldoende veilig is in het verkeer.

Toch vinden de meeste verkeersongevallen niet hun oorzaak in een onveilige auto, maar in het verkeersgedrag of buiten iemands schuld liggende omstandigheden, dan wel gebruikt de werknemer zijn privé-auto als hij een opdracht van zijn baas een opdracht uitvoert of een boodschap voor de baas doet.

De rechter houdt de werkgever bij dit soort verkeersongevallen aansprakelijk op grond van het goed werkgeversschap. Zo is vaste rechtspraak dat de werkgever gehouden is te zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Zowel bij het gebruik van een bedrijfsauto als een privé-auto. Heeft de werkgever hier niet voor gezorgd, dan is hij aansprakelijk voor de niet vergoede schade.

Contact


Landelijk onafhankelijk instituut om gratis letselschade te verhalen

kantoor

Telefoon: 088 0767676
Log in
:
:

  Registreren