- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
header bedrijfsongeval claimen
Nieuwsberichten

Terug naar Nieuwsberichten

Minder bedrijfsongevallen in 2009 dankzij VCA

03-02-2010

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal bedrijfsongevallen dit jaar wederom is gedaald. De voornaamste reden is dat de meeste bedrijven steeds meer belang hechten aan de veiligheid op de werkvloer. Zo is op veel locaties VCA verplicht gesteld waardoor de veiligheid daar vergroot is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door SD Worx, aanbieder van HR- en payroll-diensten. Hieruit blijkt dat er een dalende trend is in het aantal bedrijfsongevallen. Elke werkgever is zelf verantwoordelijk om een veilige werkomgeving te creëren om ongevallen zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook de Arbodienst zet zich hiervoor in en heeft bijvoorbeeld op veel locaties VCA verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers en is in het leven geroepen om het aantal ongevallen te verminderen.

Het onderzoek werd dit jaar gehouden onder 524.935 werknemers. Binnen deze groep waren er 15.628 werknemers betrokken bij bedrijfsongevallen. Dit is zo´n 3% van het totaal. Van de werknemers die betrokken waren bij een ongeval was 18% kantoormedewerker en maar liefst 82% handarbeider. Dat het risico op ongevallen onder handarbeiders hoger is valt te verklaren. Zij werken met gevaarlijke machines en stoffen en voeren daarnaast werkzaamheden uit op gevaarlijk plekken zoals in de bouw en in fabriekshallen.

Opvallend is dat met name jonge werknemers betrokken zijn bij bedrijfsongevallen. Deze werknemers hebben vaak weinig ervaring en moeten vaak gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Dit is al enkele jaren zo. In 2007 bleek uit een onderzoek van het Fonds voor Arbeidsongevallen dat 35% van de bedrijfsongevallen plaatsvond onder werknemers jonger dan 30 jaar. Dit gold niet voor één bepaalde sector maar voor 96% van de onderzochte sectoren. Dit jaar is er een lichte verbetering: bij 23% van het totaal aantal ongevallen was iemand betrokken onder de 30 jaar.

Oudere werknemers hebben minder risico op een bedrijfsongeval. Het aantal ongevallen was immers het laagst bij 50-plussers. Ervaring speelt hierbij een grote rol. Uit het onderzoek dat in 2007 werd gehouden bleek dat 35% van de ongevallen plaats vond onder werknemers die minder dan 1 jaar in dienst waren. Daarnaast bleek ook nog eens dat bij 29% van de ongevallen werknemers betrokken waren die 1 tot 5 jaar werkzaam waren binnen bedrijf.

De conclusie die kan worden getrokken uit deze onderzoeken is dat niet alleen leeftijd maar ook ervaring een grote rol speelt bij bedrijfsongevallen. Daarom is een veilige werkvloer van levensbelang voor jonge en nieuwe medewerkers met weinig ervaring.

(bron: www.vcanederland.nl)

Sleutelwoorden:
minder bedrijfsongevallen, VCA, gevaarlijke werzaamheden, veiligheid

Bedrijfsongevallen

Regelmatig gebeuren er ongevallen in Nederland, waarbij iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Maar veel mensen weten niet hoe ze het ongeval kunnen claimen, of hij zij een financiele vergoeding kunnen krijgen voor de opgelopen autoschade of letselschade. Komt u in aanmerking voor gratis schadevergoeding, doe de letselschade test op letselschadetest.nl

De Letselschadetest
Letselschade Test

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

  • snel - binnen 5 minuten
  • makkelijk - korte vragen
  • direct uitslag - via email
  • gratis en vrijblijvend advies
  • mogelijk contact met een kantoor in uw buurt
AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15816 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)

Contact


Landelijk onafhankelijk instituut om gratis letselschade te verhalen

kantoor

Telefoon: 088 0767676
Log in
:
:

  Registreren